การชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารด้านล่างได้เลยคะ
2. เมื่อโอนเงินแล้วส่งใบสลิปการโอนเงิน ,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน ,แผนที่สถานที่
ที่ต้องการจะติดตั้งจุดจ่ายบิล คร่าวๆ บอกสถานที่ใกล้เคียงเช่น โรงเรียน,อบต.,โรงพยาบาล เป็นต้น
เพื่อพนักงานจะได้คีย์ GPSนำทางไปย้งสถานที่ของท่านเพื่อการส่งสินค้าได้รวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้สนใจธุรกิจจ่ายบิล
1.มีคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ต สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
2.สถานที่ติดตั้งจุดจ่ายบิลระบบ Mpay station ต้องห่างจาก ร้านเทเลวิท หรือจุดจ่ายบิลระบบ Mpay station 2 กิโลเมตร

***หมายเหตุ***
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม MPAY STATION ต้องไม่สูงกว่าWINDOW 7
และ INTERNET EXPLORER 8

 

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกร กสิกรไทย ตลาดสี่มุมเมือง 373-2-68004-6 นายสมจินต์ เวชาวรกุล
ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพ โลตัส รังสิต คลอง7 873-019905-9 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา โลตัส รังสิต คลอง7 545-1-07121-7 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์
ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย เซียร์รังสิต 754-0-21316-7 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์
ธนาคารทหารไทย ทหารไทย รังสิต คลอง3 147-2-21894-8 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์
ธนาคารธนชาติ ธนชาติ รังสิต คลอง3 266-6-02571-7 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไทยพานิชย์ บิ๊กซี รังสิต คลอง6 404-260071-3 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์
ธนาคารออมสิน ออมสิน โลตัส รังสิต คลอง7 020-117382-885 นส.กัลยกร ปิยะพงษ์

การชำระเงิน จุดจ่ายบิล