บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

จ่ายบิล

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0135555008189 ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดย นายสมจินต์ เวชาวรกุล เป็นกรรมการบริหาร

บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนติดตั้งธุรกิจจ่ายบิล ชำระบิล  Mpay station และธุรกิจ จ่ายบิล ชำระบิล True money express ให้บริการ ติดตั้งธุรกิจจ่ายบิล ชำระบิล ทั่วประเทศไทย พร้อมสอนการใช้งานระบบ จ่ายบิลmpay station และระบบ true money express ซึ่งสามารถชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณุปโภคต่างๆ ค่าบัตรเครดิต ค่าลิสซิ่ง เติมเงินระบบ true และระบบ 1-2 call ชำระค่างวด ชำระสินค้าต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ไปติดตั้งธุรกิจ จ่ายบิล ชำระบิล ให้กับร้านค้า หน่วยงานและองค์กรต่างๆมากมาย เราทำงานด้วยความตั้งใจและใส่ใจพร้อมให้บริการทุกท่าน ด้วยคติพจน์ของบริษัทฯ ที่ว่า ” มุ่งมั่น บริการ ด้วยใจ “

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

หนังสือรับรอง 

 

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

 

 

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนติดตั้งจุดจ่ายบิล Mpay station
บริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท Mpay station ให้เป็น Mpay station ในระดับ Master Agent เป็นตัวแทนติดตั้งจุดจ่ายบิล Mpay station เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

 

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนติดตั้งธุรกิจ จ่ายบิล True money express
ริษัท เคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท True money express ให้เป็นตัวแทนติดตั้งธุรกิจ จ่ายบิล True money express เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด

 

บริษัทเคพี ออนไลน์เซอร์วิส จำกัด